Dr Svetislava Kasapinovića 19

26000

 

Pančevo

Srbija

RS

Odustanak od kupovine

Kupac ima pravo da odustane od potpisanog Ugovora, osim u slučaju kupovine robe koja je izrađena van standardnih dimenzija prema zahtevu kupca, slanjem čitko popunjenog obrasca za odustanak ili na drugi nedvosmislen način, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača, pod uslovom da to učini pre isporuke robe, odnosno najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana prijema robe.


Izjava o odustanku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na adresu poslovne jedinice JetInk SZR, Dr Svetislava Kasapinovića 19, 26000 Pančevo ili na e-mail lokal@jetink.rs


Odustankom od Ugovora u napred navedenom roku smatra se da Ugovor nije ni zaključen, a za kupca nastaju sledeće obaveze:

 • Kupac je dužan da vrati robu prodavcu ili ovlašćenom zastupniku prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak;
 • Ako kupac u navedenom roku ne želi da zadrži robu, može da izjavi odustanak bez negativnih posledica, odnosno samo uz pokrivanje troškova vraćanja/transporta robe.
 • Kupac snosi neposredne troškove povraćaja robe prodavcu;
 • Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se prodavac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio kupca da je sam kupac u obavezi da ih plati. Prodavac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu robe, prilikom vraćanja do mesta kupovine, tu odgovornost snosi sam kupac.
 • Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 • Prodavac će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplate koje je primio od kupca na tekući račun kupca koji je isti dužan dostaviti, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
 • Ukoliko Kupac odustane od kupovine,  nakon što je platio robu i
  troškove dostave, prilikom povrata novca Kupcu nismo u obavezi da
  vratimo iznos troškova dostave - već se povrat novca vrši samo za
  vrednost robe.
 • Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
 • Ukoliko Kupac odustane od kupovine, nakon što je uplatio vrednost robe i troškove dostave, a roba je već poslata kurirskom službom, prilikom povrata novca Kupcu nismo u obavezi da vratimo iznos troškova dostave - već se povrat novca vrši samo za vrednost robe.


U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (član 28.), nakon isteka roka od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana prijema robe prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. ​​

Vaša korpa je prazna

Pregledajte naše kategorije i
sigurni smo da ćete naći šta tražite!